Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!

Mixnuto 2008

Nebo snad (ko)mixnuto?
  Po krátké pauze se divadelní tábor opět vrátil do maršovické školky. Deset dní prováděli Junioři za dohledu staršího a protřelejšího Mrsti Prsti (ikdyž nutno říct, že síly se vyrovnávají) všelijaké vylomeniny. Jak název napovídá, letošní ročník měl přinést směs různých aktivit a postupů, které jsme si neměli čas vyzkoušet, nebo na ně prostě jinde nezbylo místo.

  Největší část byla překvapivě věnována činnosti nikoliv experimentální, ale navýsost tradiční - totiž přednesu. Pod pečlivým lektorským vedením Ivy Uhlíkové a Lady Austové ledaskdo objevil svůj deklamační talent a vzniklo pásmo složené z básní i prózy.  Pokud jde o věkové kategorie, mají divadelní tábory rok od roku pestřejší složení. Multigenerační mix letos svými občasnými návštěvami doplnil doprovod výše zmíněných maminek, Klárka s Karolínkou (a Archie Bobo).

 Krom jiného jsme si vyzkoušeli třeba rozhlasovou hru, amatérský film nebo videoklip. Podnikli jsme dobrodružný výlet na retro-plavečák v Benešově a ještě dobrodružnější návštěvu letního kina. Na obou akcích jsme se pěkně namočili, ikdyž v letňáku ne záměrně. Dokonce i na nějakou tu patičku ringa došlo.

 Protože letos nevzešlo z našeho soustředění žádné představení, a nýbrž jsme si své výstupy šetřili na závěrečný večírek, oslavili Junioři aslepoň výročí Deseti malých černoušků a zahráli si je před maršovickým publikem.
               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com