Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!
Deset malých černoušků
 "Jde o amatérskou inscenaci velmi dobré úrovně, zejména herecké".


Divadlo Hrané pro děti v posledních 17 letech / Divadlo pro děti
Čtyři minirecenze

Junioři ZUŠ Kouřim: Na koho to slovo padne (cénář M Drahovzal dle A. Christie, režie M. Drahovzal, P. Němec a R. Pšeničková)

    Detektivka Deset malých černoušků od A.Christie je zpracována prostředky tradičního interpretačního divadla, v němž dominuje v podstatě psychorealistické herectví. Mladí herci je kupodivu zvládají na úrovni dostatečné pro to, aby postavy a jejich motivace byly hodnověrné, děj srozumitelný a poutavý.
    Trochu méně se, bohužel, pracuje s mizanscénou, takže prostorové aranžmá je spíše statické. Otázkou je také nezbytnost toho, aby nám na konci vrah a po něm i jednotlivé postavy dlouze vysvětlovali, co, jak a proč se stalo. Myslím, že inscenace nám to sdělila v dostatečné míře a účinnějšími prostředky už v průběhu děje. Naopak dobrý je nápad s představováním postav v úvodu pomocí zvacích dopisů, které obdržely. Za dopracování by stálo přesněji strukturovat a završovat stavbu jednotlivých epizod, čímž by se i rozrůznil zatím poněkud monotónní temporytmus celku. S tím souvisí i jistá nedotaženost ve vypjatých situacích a afektivních vrcholech.
    V každém případě jde o amatérskou inscenaci velmi dobré úrovně, zejména herecké. Koho zajímá slušně zvládnutá detektivka, bude spokojen.

(LR), 2008.
 

 

Kterak kouřimské divadelní soubory spojily své síly a co z toho vzešlo

    Dámy a pánové, čtenářky a čtenářové, byvší i jsoucí divačky a diváci her mladých kouřimských souborů Mrsťa Prsťa a Junioři. Půlrok se sešel s půlrokem a přišel opět čas malého bilancování a informování vás, ctěné veřejnosti, co že se to dělo s vašimi divadly v roce 2008.
    Nezahálela? Neusnula na vavřínech úspěšných loňských premiér Mrtvé nevěsty a Deseti malých černoušků? Rozhodně ne. Obě divadla, či lépe oba divadelní soubory fungující při jedné Základní umělecké škole v Kouřimi, hrály tento půlrok víc, než kterýkoliv předtím. A nejen, že hrály. Oba soubory prohloubily svoji vzájemnou spolupráci natolik, že vzniklo jediné fungující divadelní těleso, v němž když jeden soubor hraje, druhý mu vytváří technické zázemí a naopak. Ku všeobecné radosti a spokojenosti.
    Letošní sezónu odstartovali Junioři v druhé půli února (20. 2.) reprízou detektivního dramatu Deset malých černoušků, které představili v divadélku na „zušce“ v Českém Brodě. Sklidili úspěch a pozvání k dalšímu hostování. To však byla pouze příprava na jejch první velkou soutěž.
    Mrsťa Prsťa zahájil svou „šňůru“ Mrstvé nevěsty březnovou reprízou v Kouřimi (7. 3.), aby ji hned druhý den vyjel zahrát v Maršovicích na Benešovsku (8. 3.) a o týden později na regionální soutěž Prima setkání ve Strašecí do Nového Strašecí (16. 3.). Onu březnovou sobotu vyrazily do Strašecího oba kouřimské soubory, aby ostatním mladým Středočechům dokázaly, jaké že se to hraje v Kouřimi divadlo. A diváci i porota se shodli na tom, že dobré. Junioři byli proto se svými Deseti černoušky doporučeni k postupu na národní kolo Náchodské prima sezony a Mrsťa s Nevěstou na Šrámkův Písek.
    V tu dobu také spatřily světlo světa nové webové stránky, kde oba soubory prezentují svou dosavadní úspěšnou činnost (pokud jste je ještě neobjevili, navštivte www.mrsta-prsta.cz).
    Mrsťa ještě na konci března vyrazil s Nevěstou do Kolína, kde rozesmál diváky v sále DDM na Zámecké. Při této příležitosti také vznikla krátká reportáž, kterou mohli diváci spatřit ve zpravodajských blocích na všech třech kanálech České televize (a která je k nahlédnutí i na výše zmiňovaných www stránkách).
V dubnu se soubor Mrsťa Prsťa objevil s Nevěstou na Klicperových dnech v Sadské (19. 4.), ale tentokrát se nestkal s pochopením poroty, která měla na hru docela jiný názor, než doposud rozesmávané obecenstvo. Proto si soubor o týden později (26. 4.) „zpestřil“ hraní oprášením Skopců na porážku, které předvedl divákům v Mekce divadelních ochotníků, v Hronově. Květen patřil maturantům, a tak se hraní výrazně na čas omezilo. Část souboru společně s herci Malého divadla Kolín ale přesto inscenovala v rámci Dnů muzeí secesní pásmo Má krásné nohy, vykřikla mladá dáma (17. 5.) a to přímo v interiérech dobové expozice v Regionálním muzeu v Kolíně.
    O týden později (24.5.) představili čtyři členové Mrsti Prsti (Pšeničková, Dobiášová, Němec, Drahovzal) barokné pásmo Svůj širák odhazuji v dál inscenovaný tentokrát v podzemí radnice v Českém Brodě. A ještě týž večer se celý soubor vydal do Horních Počernic, aby ve zdejším letním přírodním divadle nechal opět zaznít ruské rytmy své Mrtvé nevěsty. Za maturující Zuzku P. zaskočila jeden večer kolegyně a kamarádka z Malého divadla Lada Austová, která mezi nás (jako i v minulých letech) lehce a úspěšně zapadla.
    V červnu čeká Juniory další repríza Černoušků (13. 6.) a Mrsťu zájezd do Hradce Králové, kam byl soubor pozván na mezinárodní festival Open air, a to hned se dvěma inscenacemi.
    V pátek 27. 6. večer tu představíme Lásky plné rošády a v sobotu 28. 6. (opět večer) Mrtvou nevěstu. Nutno podotknout, že nás potěšilo pozvání do dobré společnosti několika desítek amatérských i profesionálních divadelních souborů, mnohdy velmi zvučných jmen, jako je brněnská Husa na povázku, pražský Disk, mladý soubor ND, divadlo A-ha z Lysé nad Labem či pražští Vosto 5. Doufáme, že se naše představení budou líbit a Hradečtí budou na kouřimské divadlo rádi vzpomínat. Držte nám tedy palce, ať se nám to podaří.
    V Kouřimi budete oba soubory moci vidět až po prázdninách (během nichž se chystáme na další, již 12. divadelní tábor v Maršovicích, nazvaný „MiXnuto“), kdy o Snu noci kouřimské (13. 9.) sehrajeme po letech oprášené franškovité barokní „drama“ Radslavův soud a  týden později vám připomeneme Skopce na porážku (19. 9.). A jak pevně věříme, bude pokračovat naše vzájemné spoluhraní Juniorů i Mrsti. Neboť jak to vidím já, „ty dvé již dnes jedno jsou“.

Martin Drahovzal, Kouřimský zpravodaj, 2008.
               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com