Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!
...a ochraň nás před Šelmou!
 "Náročnéa silné téma čarodějnictví a inkvizice". -Amatérská scéna-


Náchodská prima sezóna / Bylo

    Podobně riskantní cestu zvolil a podobně se ctí se jí zhostil zkušený Martin Drahovzal se svým souborem Mrsťa Prsťa Kouřim. Náročnéa silné téma čarodějnictví a inkvizice zpracoval ve svém autorském textu …a ochraň nás pře šelmou!. Režisér pracuje vědomě s psychologickým herectvím. Zná důvěrně možnosti svých herců a tam, kde selhávají, posiluje (či narazuje?) chybějící dramatičnost temnými hudebními vstupy. Leckde se bohužel nevyhne zdvojování informací a motivů, což v důsledku retarduje sílu výpovědi. Této síle naopak výrazně napomáhá sám autor a režisér svým plnokrevným a věrohodným herectvím v roli Inkvizitora.

[kráceno]
[…], Amatérská scéna, č. 3, 2006.
               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com