Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!
Noc na Karlštejně
 „Díky tomu, že představení je založeno na improvizaci, je každá repríza novou premiérou a originálem.“


Společné dílo Mrsti Prsti a Maršováků

    Kouřim – Dětské divadlo Mrsťa Prsťa má dnes na programu tři představení své Noci na Karlštejně. Dopoledne budou jeho členové hrát pro základní a zvláštní školu, od pěti hodin odpoledne pak pro dospělé. Aby toto představení, vzniklé na divadelním táboře v Maršovicích, mohli „zažít“ i Kouřimáci, přivezou sem Maršovické herce jejich rodiče. „Takováto spolupráce se mi líbí. Je vidět, že nám všem jde o společnou věc – o spokojené a svůj talent rozvíjející děti,“ řekl režisér Martin Drahovzal závěrem.
mar, Kolínský deník, 23. 9. 1999.


Letní tábor s divadelním uměním

    (Maršovice) – V týdnu 23. do 31. července 1999 probíhal v maršovické škole již 3. ročník dětského letího tábora s výukou divadla.
    Do Maršovic kromě domácích dětí přijeli i kamarádi z dramatického kroužku v Kouřimi, abychom se společně zdokonalovali v divadelním umění. Dopolední hodiny patřily výuce divadla a nácviku závěrečného vystoupení, odpoledne pak sportování, koupání a hrám, jako na jiných táborech. Navštívili jsme také zámek Konopiště. Co nového jsme se na táboře za týden naučili, to mohli nejlépe posoudit diváci, kteří zhlédli naše představení Dny na jevišti aneb Noc na Karlštějně, pojednávající o tom, jak se dělá divadlo.
    Za prima týden strávený v maršovické škole si zaslouží poděkování především hlavní organizátoři tábora Bohumil Ježek a Martin Drahovzal, dále také všichni jejich kamarádi, kteří pomáhali s přípravou a průběhem tábora. Dík patří i kuchařkám ve školní jídelně, které přispěly k naší spokojenosti.

Za všechny účastníky tábora Pepa a Petr, Jiskra, 26. 8. 1999.

 

Osm divadelních dní zúročila jedna noc na Karlštejně
Letní aktivity / Desítka kouřimských dětí se vrátila z letošního divadelního tábora na Benešovsku bohatší o nové herecké zkušenosti, dobrou náladu a prima kamarády.

     Maršovice – „Císaře mám rád, ale divadlo mám radši,“ parafrázoval divadelní replikou svou účast na osmidenním Letním divadelním táboře v Maršovicích mladý adept herectví Petr Němec.
     Desítka žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Kouřim se již potřetí vydala na Benešovsko, aby zde strávila příjemné chvíle ve společnosti lidí, které spojuje společný zájem, kterým je divadlo. Herci Malého divadla Kolín společně s občanským sdružením Zornice z Maršovic pro ně a šest místních dětí připravili bohatý program naplněný hrami a divadlem.
     Program tábora probíhal ve třech volně se prolínajících rovinách. Tou první byly dramatické hry, v nichž děti ve věkovém rozmezí od sedmi do patnácti let poznávaly sebe a své fyzické i psychické schopnosti, z nichž nejvíce zaujala půldenní hra inspirovaná příběhem Romea a Julie.
V druhé rovině se mladí herci zabývali improvizacemi na společné téma, jímž byla práce amatérského divadelního souboru nacvičujícího hru Noc na Karlštejně.
V této fázi si děti zkoušely nejen, jaké je to být hercem (často nepozorným), ale také se dostaly do „kůže“ režiséra, na němž visí odpovědnost za práci celého souboru.  
     Nejzajímavější charaktery, postavy a zápletky pak tvořily osu třetí táborové roviny, jíž byla příprava skutečného závěrečného představení pro veřejnost o souboru zpracovávajícím karlštejnské téma.
    „Je to vlastně divadlo o divadle,“ řekl pedagog Bohumil Ježek, který s herci Malého divadla Kolín letošní táborovou hru vymyslel, „ve zkratce sledujeme vznik představení od prvního nadšení při čtených zkouškách přes tvůrčí pohybovou práci až k závěrečné slavnostní premiéře. A to včetně některých problémů, které práce souboru přináší.“
    Iva Uhlíková z Malého divadla k tomu dodává: „Využili jsme vlastních zkušeností s divadlem, ale přesto nás děti dokázaly mnohdy překvapit svou schopností pozorovat a ironizovat život kolem sebe.“ Tvůrčí kulisou pro divadelní dílny byly učebny a zahradní areál maršovické školy, které se osvědčily už v minulých letech.
    Osm dní práce a her zúročili mladí herci ve čtyřicetiminutovém představení Dny na jevišti a Noc na Karštejně, které předvedli pěti desítkám pobavených diváků. „Bylo to tradiční netradiční a moc se nám to líbilo,“ smál se jeden z rodičů, kteří se na představení přijeli podívat z Kouřimi. Aby své děti „v akci“ mohli zhlédnout i další rodiče, uvažují organizátoři o podzimním „zájezdním“ představení před kouřimské publikum. Zároveň je možné, že se toto závěrečné vystoupení stane základem pro další „školní“ práci jak kouřimského dětského dětského divadla „Mrsťa Prsťa“, tak maršovického „dramaťáku“.
    Svou spokojenost s průběhem celého letošního divadelního tábora vyjádřila při závěrečném loučení za všechny „herecké kolegy“ Kouřimačka Radka Pšeničková: „Bylo to krásné a bylo to o něčem. Děkujem a příští rok zase ahoj!"

Martin Drahovzal, Kolínský deník, 5. 8. 1999.


Hrát divadlo budou celý víkend
Ochotníci / Dětské herce v představení známé historické hry Noc na Karlštejně uvidíme na jevišti v Maršovicích

    Maršovice – Představení Dny na jevišti aneb Noc na Karlštejně v podání dětského divadla Zornička čeká diváky v pátek 5. listopadu od 18:30 hodin v sále hostince Na Radnici v Maršovicích.
    Toto představení vzniklo o letošních prázdninách na třetím ročníku letního divadelního tábora, pořádaném ochotníky z Maršovic a Kolína v maršovické základní škole. Jde o úsměvný pohled do zákulisí divadelního souboru, který se pokouší nazkoušet známou historickou hru. Příběh noci na Karlštejně je zde zachován celý, navíc je okořeněn peripetiemi s nepřítomností hlavního herce, skvělým tanečním výstupem či bravurními dětskými hreckými výkony.
    Představení si již získalo úspěch nejen v Maršovicích, ale také v Kouřimi, odkud pochází spřátelený dramatický kroužek Mrsť a Prsť.
    Divadlu se děti ze souboru Zornička budou věnovat po celý víkend, a to díky divadelnímu soustředění dětských herců pořádanému v místní škole.
    Soubor funguje pod občanským sdružením Zornice, jejichž dvojpředstavení Treperend, které mělo při premiéře v obci velký úspěch, sehrají členové souboru 20. listopadu  pro tloskovský ústav, i pro veřejnost v Neveklově.

ik, Benešovský deník, 4. 11. 1999.


Děti na jevišti si zasloužily potlesk

    Maršovice – Hru, kterou společně nacvičily na letním táboře, předvedly v pátek maršovickému publiku děti z místního dětského divadla Zornička spolu se svými kamarády z dramatického kroužku z Kouřimi Mrsťa Prsťa. Nepříliš dlouhé představení, které mělo přiblížit nácvik známé divadelní hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, vzniklo jako společné dílo dětí a vedoucího kouřimského kroužku Martina Drahovzala.
    O tom, že se představení zdařilo, svědčil především smích v hledišti a potlesk pobaveného obecenstva.

ik, Benešovský deník, 8. 11. 1999.


Dětské divadlo zítra odjíždí na soutěž

    Kolínsko – Kouřimské dětské divadlo Mrsťa Prsťa odjíždí zítra do Mělníka na regionální kolo celostátní recitační a dramatické soutěže jednotlivců a kolektivů. O přízeň poroty se bude ucházet se svým představením Noc na Karlštejně, které pojednává o vzniku stejnojmenné divadelní hry jedním nejmenovaným souborem. „Díky tomu, že toto představení je z velké části založeno na improvizaci hlavní představitelky, tedy režisérky Míši Roubíčkové, a jejího hereckého souboru, je každá repríza novou premiérou a originálem,“ říká režisér Mrsťa Prsťa Martin Drahovzal.

mar, […], 1999.


Stovka sólistů a dva divadelní kolektivy v jedné soutěži
Kultura / Okresní kolo v recitaci  mělo podle organizárotů velmi sluškou úroveň. Jedinou vadou na kráse je prý venhodný výber textů ze strany některých pedagogů.

    Kolínsko – Stovka recitátorů od šesti do osmnácti let se v tomto týdnu sešla na společném klání v okresním kole recitační soutěže, kterou pořádal dům dětí a mládeže Kolín v prostorách zdejší základní umělecké školy.

    V komorním prostředí
    „Oproti předchozím ročníkům, které se konaly na Zámecké, jsme letos zvolily komornější prostředí „zušky“, která nám vyšla vstříc zapůjčením podkrovního sálu i jeviště Divadélka pro 33,“ vysvětlila hlavní organizátorka Šárka Žaloudková z DDM.
    Změnu prostředí příznivě hodnotili i samotní recitátoři: „Jeviště na Zámecké je příliš velké a člověk , který na něm stojí sám, tu má pocit, že se ztrácí. Navíc nemá kontakt s publikem, které je daleko, a malým dětem dělá problémy tento obrovský sál umluvit. Podkrovní prostory „zušky“ jsou daleko příjemnější,“ komentovala Anna Uhlíková, letošní vítězka nejstarší kategorie studentů nad sedmnáct let.

    Porota omladila
    Změny se letos dočkali recitátoři i ve složení poroty, v níž zasedla také herečka a učitelka dramatiky Martina Longinová, nebo finalistka Wolkrova Prostějova z minulých let Iva Uhlíková. „Porota se omladila, čímž se podle mě víc přiblížila dětem. Navíc bylo pro pravidelné účastníky recitačních soutěží dobré slyšet i názory jiných lidí než v předchozích letech,“ dodala Šárka Žaloudková.

    Nevhodný výběr textů
    Ve většině kategorií si porotci pochvalovali slušnou úroveň připravenosti a nasazení recitátorů. Prubířským kamenem pro mnoho soutěžících však byl výběr vhodného textu, který byl, zejména v mladších kategoriích, určován jejich učiteli. „Bohužel někteří učitelé nemají soudnost a vybírají dětem zcela nevhodné texty, které jejich výslednou práci spíše pokazí, než aby jim pomohly,“ řekla Iva Uhlíková.
    Na adresu pedagogů i dospělých, kteří děti na recitační soutěž připravovali, byla ostatně ze strany porotců a organizátorů mířena i kritika nepřirozeného „nuceného“ projevu některých soutěžících.
    „Je to manýra vyučujícího, který je přesvědčen, že práve toto gesto a tento patetický tón je v danou chvíli to nejlepší, a vůbec se neohlíží na přirozenost dítěte. Dnes by se dalo pomalu říci, že co škola, to jedna umělecká dílna se společným rukopisem, ale bez osobností, které jsou tímto způsobem potlačovány,“ dodala Žaloudková.

    Nepočkali na rozbor
    Porotci ve svých rozborech jednotlivých soutěžících na tyto nedostatky poukazovali, bohužel ne vždy hovořili k těm správným lidem.
    „Ne všichni soutěžící počkali na vyhlášení výsledků a následný rozbor, v němž by se dozvěděli, jakých chyb se vyvarovat příště. A také mnozí pedagogové se zvedli dřív, než bylo cokoliv řečeno. Bohužel to většinou byli právě ti recitátoři a učitelé, kteří by si kritické poznámky ke své práci vyslechnout měli,“ řekla další z porotkyň, Alena Brantová.
    „Jeden učitel si ani pořádně nepřečetl propozice a jeho svěřenci přijeli na soutěž  bez druhého textu, což je ve chvíli, kdy se porota měla rozhodnout právě díky přednesu druhé věci, handicapovalo, ačkoliv to nebyla jejich vina,“ připojila Žaloudková.
    
    Dvě dětská divadla
    Za velký úspěch považovali organizátoři nejen vysokou účast jednotlivců, kteří přijeli z kolínských škol, ale také z Peček, Poříčan, Velkého Oseka či Plaňan, ale také přítomnost dvou dětských kolektivů.
    Divadelního souboru Mrsťa Prsťa, který působí při ZUŠ Kouřim a souboru Pecky ze ZŠ Pečky. „Je to velké plus, protože loni se do soutěže žádný kolektiv nepřihlásil, a letos přijel jeden dokonce se dvěma představeními, takže bylo vidět, že jejich tvůrčí činnost je veliká,“ okomentovala oba soubory Šárka Žaloudková.
    Pečecké Pecky představily publiku hravou variaci na známou Werichovu pohádku Lakomá Barka, kterou ozvláštnily i živým doprovodem saxofonu. Kouřimský Mrsťa Prsťa přivezl do Kolína pásmo skečů z běžného života dospělých Takoví jsme… a inscenaci o tom, jak se dělá divadlo Noc na Karlštejně. S tou také Kouřimáci zvítězili a postoupili do regionálního kola v Mělníku.
    „Na tomto souboru se mi líbilo především to, že z jeho hraní bylo cítit, že jsou jeden celek. Během představení hráli i ti, kteří zrovna neměli žádný text a tvořili ostatním kulisu. Navíc se dokázali brát s nadhledem a humorem,“ řekla předsedkyně poroty Martina Longinová.
    Všichni zúčastnění organizátoři doufají, že i příští rok bude mít okresní recitatční soutěž přinejmenším stejnou kvalitu jako letos.


Martin Drahovzal, Kolínský deník, 25. 2. 2000.

               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com