Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!
Mrtvá Nevěsta na Karlínském jevišti
Sobota 24. 1. 2009

Poslední plně lednový víkend jsme se rozjeli na letošní první divadelní přehlídku a to přímo na jeviště matičky Prahy. Prostory karlínského DDM Spektrum byly sice útulné, ale pro zásvětní varieté trochu stísněné. Vynahradila to však velká přízeň diváků. Náš dík patří nejen návštěvníkům festivalu a ostatním divadelníkům v publiku, ale také shovívavým členkám a členům poroty, kteří přistoupili na naši hru, byli ochotni na chvíli zapomenout a na všechny ty styly a žánry a vychutnali si představení společně s námi. Hopskoč.
               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com